كل عناوين نوشته هاي قليزاده عليار

قليزاده عليار
[ شناسنامه ]
بازخواني «حديقةالسعداء» حکيم فضولي بغدادي در حوزه هنري اروميه ...... شنبه 97/7/28
پس از گذشت 20 سال؛ ساخت فيلم «شهيد باکري» در هالهاي از ابهام ...... پنج شنبه 97/7/5
اولويت استاد شهريار شرکت در مجالس شهدا بود ...... سه شنبه 97/6/27
يادمان فرهنگي – ادبي «مجاهد نستوه» حسني در اروميه - گزارش ...... دوشنبه 97/5/15
حوادث خونين گنجه (هميشه پاي ايران در ميان است ...... سه شنبه 97/5/9
  ==>   ليست آرشيو شده ها